top of page

Faragott gondolkodószék

Magyarország, Bakony vidék, XIX. század első fele

Teljes képért kattintson a galériára

A gondolkodó szék az átlag paraszti bútoroknál kényelmesebb, a családfő vezető szerepét kifejező bútordarab volt. Karfás, általában festéssel, ritkábban faragással díszített, becsapolt lábú szék. A tárgy, amit restauráltam egy szép arányú, hajlított karfájú tölgyfa karosszék, a karfa tetején fonatos lapos faragású díszítéssel. Látszik rajta, hogy megbecsült darab lehetett. A lakáskultúra változásával viszont idővel lecserélték ezeket a bútorokat újabbakra, amelyek inkább megfeleltek a kor ízlésvilágának. Ekkor történhetett az, hogy a két helyen eltört karfájú széket már nem adták vissza javításra az asztalosnak, hanem saját kezűleg megjavítva használták tovább, már egy kevésbé fontos szerepet betöltve a bútorok között. A széken a karfa két nagyobb sérülésén kívül több kis hiány is volt, a hibák legnagyobb részét éppen a javítások okozták. Az eltört karfát a törésfelületek mentén kifúrták és összedrótozták, a későbbiek folyamán így használva tovább a széket. Ezzel a törési felületek a folyamatos súrlódás miatt teljesen kikoptak és nehezen javíthatóvá váltak. Az elveszett faszeg helyett fémszeget ütöttek be, amely széthasította a fát.

A szék restaurálása során érdekes feladat volt a karfa lekopott és kissé vetemedett karfa-elemek kiegészítése, egyrészt mert csak két ponton érintkezett a törésfelület, másrészt mert az egyes részeken csak nagyon kis felületeket volt szükséges kiegészíteni.

 A pótlások elkészítésekor ügyeltem arra, hogy a vetemedett karfa elemeket a legoptimálisabb helyzetben tudjam összeragasztani. Meg kellett tartani a kiegészítésnél a karfa ívét és a faragás illeszkedését a karfa tetején, mindezt úgy, hogy kellő stabilitást is adjon a szék szerkezetének. A felragasztott és nagyobbra hagyott pótlások  végeit egymáshoz faragtam és összeragasztottam őket. Így kaptam egy stabil alapot és kipótolhattam a még hiányzó felületeket kisebb, a fa rajzolatának megfelelő szálirányú tölgyfa darabokkal. A karfa tetején a faragást kiegészítettem. A másik törést és a kisebb hiányokat ehhez hasonlóan egészítettem ki, majd retusáltam a pótlásokat.

bottom of page