top of page

NÉPI FESTETT ÉS FARAGOTT BÚTOROK RESTAURÁLÁSA

  A népi festett és faragott bútor hazánkban egy kicsit mostohagyermek a polgári bútor mellett. Az itt-ott kopott, elkorhadt lábú bútorok megcsappant állománya ritkán került restaurátorhoz, kevesen gondolják felmenőik bútorait megőrzésre érdemesnek.

  Erdélyben viszont a népi bútorok megbecsültsége korántsem csak a múzeumi állományra korlátozódik, rengeteg magánembernek van saját gyűjteménye, nem is egyszerű ott manapság egy szép darabot megszerezni.

Könnyen meg lehet szeretni ezeket a szép arányú, aszimmetriájában is harmonikus bútorokat, amelyek nem csak egy generáción át szolgálták tulajdonosaikat.

  Az utóbbi időben azonban nálunk is egyre gyakrabban lehet találkozni eredeti festett bútorral berendezett házzal, rácsodálkozni a tálas-fogasok praktikumára, rekonstruálni egy tisztaszobát kamarásasztallal, padokkal, a családfőnek "járó" faragott gondolkodó székkel, szép festett ágyakkal, ládával, vagy akár a tornácra állított karospaddal, lócával.

 Az általam restaurált festett bútorok között volt néhány igen különleges darab: a károsodott faanyag szilárdítása és fa törésfelülethez illeszkedő pótlás lehetővé tette a műtárgy eredeti állapotában való megőrzését. A festés konzerválásával és helyenként a hiányzó motívumok retusálásával vissza lehetett idézni a tárgy eredeti esztétikáját. Egy nagyobb igénybevételnek kitett tárgynál pedig a szerkezeti és festés rekonstrukció készítése lehet indokolt.

Két részes festett tálas

Ezt a tálast egy homoródalmási ház melléképületében találták meg. Az épület beázott, a tálas alja szétmállott a korhadástól. A berendezésben viszont megvolt a helye egy állótálasnak...

Karospad rekonstrukció

A kicsit rosszabb állapotú tárgyakat gyakran használták kamrában, istállóban. Ennek a bútornak a mintadarabja a ház tornácán állt, ami ugyan fedett volt, de a nap rásütött, a az eső bevert. Az eredeti festett padot nem lehetett ennek kitenni, szükség volt egy rekonstrukcióra.

Sváb festett láda

Az 1900-as datálású láda festése gyönyörű, gyakorlott kezű bútorfestőre vall. A sérült részeket körültekintően kellett kiegészíteni. 

Falitálas

Egy első látásra egyszerűnek tűnő,  barnára festett falitálas több meglepetéssel is szolgált, miután alaposabban szemügyre vettem.

Homoródalmási festett kamarásasztal

Ez az 1860-as datálású kamarásasztal több szempontból is különleges. Egyrészt, mert restaurálásakor örömmel fedeztem fel, hogy ennek az asztalnak a rajza szerepel Kocsi Márta és Csomor Lajos könyvében. Másrészt a restaurálása nagyon érdekes volt: a bútor egy tűz során sérült meg.

Gondolkodó szék

Ez a szalagfonatos faragású karosszék tipikus példája a népi bútorok sorsának. Valaha a családfő megbecsült bútordarabja volt, de miután eltört, már csak házilagos megoldással javították:kifúrták és összedrótozták az elemeket. A használatban a törésfelületek így elkoptak és a bútor nehezen restaurálhatóvá vált.

Please reload

bottom of page